Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2021 sebanyak 113 (seratus tiga belas) perkara dan perkara tahun 2022 sebanyak 120 (seratus dua puluh) perkara

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 232 (duaratus tigapuluh dua) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2020 sebanyak 125 (seratus duapuluh lima) perkara dan perkara tahun 2021 sebanyak 107 (seratus tujuh) perkara, yaitu:

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 208 (duaratus delapam) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2019 sebanyak 117 (seratus tujuhbelas) perkara dan perkara tahun 2020 sebanyak 91 (sembilanpuluh satu) perkara, yaitu:

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 268 (duaratus enampuluh delapan) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2018 sebanyak 123 (seratus duapuluh tiga) perkara dan perkara tahun 2019 sebanyak 145 (seratus empatpuluh lima) perkara, yaitu:

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 274 (duaratus tujuhpuluh empat) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2017 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara dan perkara tahun 2018 sebanyak 199 (seratus sembilanpuluh sembilan) perkara, yaitu:

Sepanjang tahun 2017, kegiatan penyidikan yang dijalankan oleh KPK sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2016 sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara dan perkara tahun 2017 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) perkara.

Halaman 1 dari 2
Top