Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 111 (seratus sebelas) perkara sebagai berikut:

Top