LHKPN yang telah diumumkan hingga 31 Maret 2021 sebanyak 190.948 Wajib LaporRincian pengumuman LHKPN sebagai berikut:

 

Bulan           Jumlah Pengumuman 
Januari    27.684
Februari 85.183
Maret 78.081
Total 190.948
Top