Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 274 (duaratus tujuhpuluh empat) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2017 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara dan perkara tahun 2018 sebanyak 199 (seratus sembilanpuluh sembilan) perkara, yaitu:

Sepanjang tahun 2017, kegiatan penyidikan yang dijalankan oleh KPK sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2016 sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara dan perkara tahun 2017 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) perkara.

Halaman 1 dari 2
Top