Kegiatan penuntutan (berdasarkan Berkas Perkara) dilaksanakan sebanyak 185 (seratus delapanpuluh lima) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2020 sebanyak 63 (enampuluh tiga) perkara dan perkara tahun 2021 sebanyak 122 (serratus duapuluh dua) perkara, yaitu:

Kegiatan penuntutan (berdasarkan Berkas Perkara) dilaksanakan sebanyak 178 (seratus tujuhpuluh delapan) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2019 sebanyak 97 (sembilanpuluh tujuh) perkara dan perkara tahun 2020 sebanyak 81 (delapanpuluh satu) perkara, yaitu:

Kegiatan penuntutan (berdasarkan Berkas Perkara) dilaksanakan sebanyak 234 (duaratus tigapuluh empat) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2018 sebanyak 81 (delapanpuluh satu) perkara dan perkara tahun 2019 sebanyak 127 (serratus duapuluh tujuh) perkara, yaitu:

Kegiatan penuntutan (berdasarkan Berkas Perkara) dilaksanakan sebanyak 195 (seratus sembilanpuluh lima) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2017 sebanyak 44 (empatpuluh empat) perkara dan perkara tahun 2018 sebanyak 151 (seratus limapuluh satu) perkara, yaitu:

Sepanjang tahun 2017, kegiatan penuntutan yang dilaksanakan oleh KPK sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2016 sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara dan perkara tahun 2017 sebanyak 103 (seratus tiga) perkara.

Halaman 1 dari 2
Top